नियमावली

स. कु. यो. को आधारभुत कोर्स मा सहभागी हुन को लागी निम्न आधारहरु पुरा भएको हुनु पर्दछ -

१) उमेर १८ वर्ष पुरा भएको हुनु पर्ने ।

२) शारिरिक तथा मानसिक रुपले स्वस्थ हुनु पर्ने |

३) संस्थाले तोकेको सहभागिता शुल्क बुझाउनु पर्ने ।

स. कु. यो. को ब्रम्हज्ञान कोर्स मा सहभागी हुन को लागी निम्न आधारहरु पुरा भएको हुनु पर्दछ -

१) कम्तिमा ६ महिनासम्म सहस्राधारको लेभेलमा नियमित ध्यान गर्ने गरेको हुनु पर्ने

२) आत्म-निरिक्षण राम्ररी गरेको हुनु पर्ने वा गर्न तैयार हुनु पर्ने

३) शाकाहारी खान-पिनमा रहेको वा लाग्ने प्रयासमा रहेको हुनु पर्ने स. कु. यो. का अन्य कोर्स हरुको हकमा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

Copyright © All right reserved to SKY Nepal